Byggnader

Mangårdsbyggnad
10 x 10 meter. Uppförd 1919. Träfasad med svart tegeltak. Ovanvåningen var oisolerad från början då den skulle fungera som sommarbostad åt.  

FiskeBod
6 x 6 meter. Uppförd ????. Två våningsplan med trägolv. Oisolerad. Röd med plåttak. Ett fönster på nedre plan. Innehåller fiskeredskap såsom nät, spön och bojar. Även familjens vattensportartiklar finnes här.

Garage
8 x 6 meter. Tvåbilsgarage. Betongplatta med stående träpanel och tegeltak. Ett fönster. Motoriserade portar.

Ladugård
28 x 8 meter. Uppförd ????. Lättbetong i fähus, stående träpanel och plåttak. Två plan med fähus vagnbod i bottenplan och ränne på ovanplan. Vi förvarar gräs och skogsvårdsutrustning i fähuset och på rännet står det vintertid ett antal båtar.

 

Ladugård - norregård
30 x 8 meter. Uppförd ????. Lättbetong i fähus, liggande timmer i övrigs väggar och eternittak. Falu rödfärg. Stall med lösdriftavdelning, tre boxar, spolspilta och sadelkammare. Verkstad och maskinhall. Virkeslager på rännet.

Vagnslider
14 x 6 meter. Uppförd ????. Liggande timmerfasad med plåttak. Vägsaltdepå, maskinhall på nedre plan och virkesförråd på övre plan.

 

Sädesmagasin
8 x 5 meter. Liggande timmerfasad med tegeltak. Förr ett slakteri med sädesmagasin på övreplan, men idag Ryds Gårdsmuseum samt en liten lokal med soffor & bar på nedre plan samt sommarcafé i övre plan.

Bastu
10 m² bastu med omklädningsrum. Uppförd 1996, på Karls 60 års dag.

Grillhus Selma
9,2 m². Uppfört 2011. Syns till höger i bilden ovan(på bastun).

Ryd 1
Frånstyckad villafastighet. Byggd 1860. Gul stående träfasad med svart tegeltak. 185 m². Fristående garagebyggnad med bodel om 100 m² samt dubbelgarage. Fristående vinterbonat förråd(gym) med carport.

  

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)