Skogsbruket

Skogsbruk
Skogsbruket bedrivs enligt sedvanligt trakthyggesbruk.
Planering sköts med modern skogsbruksplan.

Största delen av entrepenaden görs av Södra Skogsägarna, där vi är medlem.

Mindre arbeten, mestadels plockhuggning och röjning görs av oss själva.


Stormarna Gudrun(2005) och Per(2007) fällde c:a 1.500 m³ + 1.000 m³ och därutöver har c:a 10.000 m³ avverkats i olika poster 2005-2019.

Uppskattat virkesförråd idag är 12.000 m³

Idag är cirka

35 hektar planteringar
30 hektar ungskog
8 hektar äldre än 60 år
  5 hektar impediment/naturhänsyn
  7 hektar åker
  5 hektar bete
15 hektar vatten i Nömmen och Bodagölen

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)