Skogsbruket

Skogsbruk
Skogsbruket bedrivs enligt sedvanligt trakthyggesbruk.
Planering sköts i dataprogrammet Forest Resource Plan, FRP.

Största delen av entrepenaden görs av Södra Skogsägarna, där vi är medlem.

Mindre arbeten, mestadels plockhuggning och röjning görs av oss själva.


Stormarna Gudrun(2005) och Per(2007) fällde c:a 1.500 m³ + 1.000 m³ och därutöver har c:a 8.000 m³ avverkats i olika poster 2005-2010.

Uppskattat virkesförråd idag är 12.000 m³

Idag är cirka

25 hektar planteringar
40 hektar ungskog
20 hektar äldre än 60 år
  5 hektar impediment/naturhänsyn
  7 hektar åker
  5 hektar bete
18 hektar vatten i Nömmen och Bodagölen

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)